ÚvodPojištění firemPojištění zaměstnanců

Pojištění zaměstnanců

Různé druhy pojištění lze s výhodou využít jako benefity pro zaměstnance vaší firmy. 

Státem podporované jsou zejména nástroje spořícího charakteru.

Jedná se o smlouvy spoření na penzi, které představují Penzijní připojištění se státním příspěvkem (pp) a Doplňkové penzijní spoření (DPS), či o Životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele (ŽP).

U těchto produktů je příspěvek zaměstnavatele v plné výši jeho daňovým nákladem. 

U zaměstnance navíc příspěvky zaměstnavatele do částky 50.000 Kč za rok pro zaměstnance (v součtu za pp či DPS a ŽP) nepodléhají  zdanění (úspora 15 %). Do této částky jsou též příspěvky zaměstnavatele osvobozeny z placení odvodů na zdravotní a sociální pojištění, a to jak pro zaměstnavatele (úspora 34 %), tak pro zaměstnance (úspora 11 %).

Penzijní připojištění se státním příspěvkem a Doplňkové penzijní spoření

Příspěvek zaměstnavatele na spoření na penzi, a to na Penzijní připojištění (pp) či na Doplňkové penzijní spoření (DPS), patří mezi nejvíce rozšířené programy zaměstnaneckých výhod v České republice. Vytváření úspor zaměstnanců na dobu zaslouženého odpočinku je podporováno státem. Kromě přímého státního příspěvku je motivováno i formou daňových úlev a je osvobozeno
od odvodů na zdravotní a sociální pojištění, a to jak u zaměstnance, tak u zaměstnavatele, který se rozhodne svým zaměstnancům na spoření na penzi přispívat.

Životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele

Moderní flexibilní produkty životního pojištění, které přesně odpovídají daňovému zvýhodnění
u zaměstnavatele i zaměstnance, jsou častým nástrojem motivace a stabilizace zaměstnanců.
Pro svoji ekonomickou výhodnost je příspěvek zaměstnavatele na toto pojištění mezi firmami velmi oblíben jako součást programu zaměstnaneckých výhod.

Skupinové úrazové pojištění

Výhodou skupinového úrazového pojištění pro zaměstnance firmy je především výrazně nižší cena pojištění, ke které dochází díky velkému zjednodušení administrativy, a tím i ke snížení správních nákladů pro pojišťovnu. Pojištění může být v platnosti jen po dobu výkonu pracovní činnosti nebo
na 24 h denně, čímž firma poskytuje zaměstnancům další výhodu. Pojistné smlouvy pro skupinové úrazové pojištění se uzavírají individuálně, a proto mohou být jednotlivé složky úrazového pojištění nastaveny zcela dle požadavků klienta.

Skupinové zdravotní pojištění

Soukromé zdravotní pojištění pro zaměstnance jako moderní forma zaměstnaneckých výhod je nástrojem ochrany zdraví a prevence závažných chorob pracovníků firem. Pojištění je určeno zejména k dlouhodobému komplexnímu sledování zdravotního stavu zaměstnanců. Navíc poskytuje podstatně větší rozsah a frekvenci vyšetření, než veřejné zdravotní pojištění. Tím se řadí mezi významné motivační benefity, které společnosti poskytují svým zaměstnancům.

Využijte i ve vaší firmě zaměstnanecký program penzijního spoření (pp a DPS) a životního pojištění s příspěvkem zaměstnavatele. Nechte si u specialistů na zaměstnanecké programy v INSIA spočítat daňové úspory firmy i zaměstnance v porovnání s běžně placenou mzdou. Seznamte se
s možnostmi skupinového úrazového pojištění pro vaše zaměstnance. Vyzkoušejte, jako součást zaměstnaneckých výhod, možnosti soukromého zdravotního pojištění pro zaměstnance vaší firmy.

Kontaktujte specialisty na zaměstnanecké výhody v INSIA a získejte bližší informace.