ÚvodPojištění občanůPenze

Penze

Dlouhodobé spoření na penzi je produktem, který je výrazně podporován státem jak přímým příspěvkem, tak daňovými úlevami. I proto jej má uzavřeno již více než 5 mil občanů.

Do konce roku 2012 se tento produkt nazýval „Penzijní připojištění se státním příspěvkem“, od roku 2013 pak byl změněn na „Doplňkové penzijní spoření“ a v rámci celkové penzijní reformy se označuje jako tzv. III.pilíř.

Bohužel, částka, kterou si většina občanů spoří je velmi nízká a jen obtížně může proto vytvořit významnější příspěvek k penzi. Je škoda, že většina klientů penzijních fondů nevyužívá všech možností daňových úlev a státní podpory, která byla navíc od 1.1.2013 zvýšena až na 230 Kč/měs. při měsíčním příspěvku účastníka 1.000 Kč.

Od 1.1.2016 Novela zákona č. 427/2011 Sb. upravila III. pilíř Doplňkovým penzijním spořením. Nově lze uzavřít i osobám mladším 18 let, tzv. investování od kolébky. Nárok na výběr naspořené částky je pro všechny účastníky v 60 letech. Penze na období delší než 10 let bude osvobozena od daně z výnosu.

Obecné výhody spoření v účastnických fondech doplňkového penzijního spoření (DPS)
  • Státní příspěvek až 2 760 Kč ročně.
  • Úspory na daních - maximální daňový odpočet pro rok 2017  - daňový odpočet až 24 000 Kč/rok, úspora na dani z příjmu až 3.600,- Kč.
  • Možnost příspěvku zaměstnavatele do výše 50 000 Kč/zaměstnanec/rok (v součtu s životním pojištěním) nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění, úspora pro zaměstnance oproti přímému zvýšení mzdy činí 11 % z příspěvku zaměstnavatele.
  • Možnost dosáhnout zajímavých výnosů podle zvolené strategie spoření s odpovídající mírou rizika.
  • Možnost čerpat předdůchod již 5 let před dovršením státem určeného důchodového věku muže (důchod z DPS je výhodnější než předčasný důchod, při kterém dochází k trvalému krácení starobního důchodu).
  • V případě úmrtí účastníka získají "naspořené" peníze určené osoby nebo dědicové.

Účastnické fondy nabízejí možnost volit mezi třemi „strategiemi životního cyklu“, čtvrtou možností je „volba individuální strategie životního cyklu“s rozložením investovaných prostředků mezi 4 účastnické fondy v % tak, aby dohromady bylo 100 %“.

Kontaktujte nejbližší kancelář INSIA a poraďte se, jak získat co největší výhody z vašeho doplňkového důchodového spoření.  A pokud jej ještě nemáte, je nejvyšší čas si je uzavřít.