ÚvodPojištění občanůPenze

Penze

Soukromé spoření na penzi je produktem, který je výrazně podporován státem, a to jak přímým státním příspěvkem, tak daňovými úlevami. V současné době má tyto smlouvy v osmi existujících penzijních společnostech uzavřeno cca 4,5 mil občanů.

Smlouvy „Penzijního připojištění se státním příspěvkem“ (pp) mohli občané uzavírat od jejich vzniku v roce 1994, uzavření této smlouvy bylo možné do konce roku 2012. Smlouvy pp lze
v současnosti pouze upravovat. Od ledna 2013 vznikl nový produkt soukromého spoření
na penzi tzv. „Doplňkové penzijní spoření“ (DPS). 

Oba dva existující produkty soukromého spoření na penzi (pp a DPS) se v rámci důchodové reformy označují jako tzv. III. pilíř spoření na důchod. Částka, kterou si spoří většina občanů, je poměrně nízká (průměrně spoří v pp 700 Kč/měsíc, v DPS 800 Kč /měsíc). Zaměstnavatelé přispívají pouze cca 1/5 účastníků spoření na penzi (průměrný příspěvek zaměstnavatele je 900 Kč měsíčně). Často také začínají lidé se soukromým spořením na důchod až později, cca kolem čtyřicátého roku života. Proto si obvykle nestihnou v produktivním věku v rámci soukromého spoření na penzi vytvořit významnější dodatečný zdroj příjmů na dobu, kdy budou v penzi a budou pobírat jen státní důchod. Je škoda, že většina klientů penzijních společností obvykle nevyužívá plně všechny možností nabízené státní podpory, tzn. státní příspěvky a daňové úlevy.

Od ledna 2016 novela zákona o DPS upravila možnosti spoření na penzi. Nově lze tyto smlouvy uzavírat též osobám mladším 18 let, tzn. i dětem od narození.

Obecné výhody spoření na penzi v účastnických fondech doplňkového penzijního spoření (DPS) či v transformovaných fondech původního penzijního připojištění (pp)  
 • Maximální státní příspěvek je 230 Kč měsíčně, při příspěvku účastníka 1 000 Kč měsíčně,
  či více. Maximální státní příspěvek je pak 2 760 Kč za rok.
 • Maximální roční daňový odpočet činí 24 000 Kč. Maximální úspora na daních z příjmu je
  15 % z 24 000 Kč, což představuje reálnou úsporu 3 600 Kč za rok.
 • Příspěvek zaměstnavatele do výše 50 000 Kč/rok/zaměstnance (v součtu s životním pojištěním) nepodléhá odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Úspora proti přímému zvýšení mzdy pak představuje pro zaměstnavatele 34 %, pro zaměstnance 11 %.
 • Příspěvek zaměstnavatele do výše 50 000 Kč za rok je pro zaměstnance osvobozen od  daně z příjmu, oproti přímému zvýšení mzdy představuje úspora 15 %. Pro zaměstnavatele je  příspěvek na penzijní spoření zaměstnanců 100 % daňově uznatelným nákladem v plné výši.
 • Z DPS lze čerpat tzv. předdůchod, to již 5 let před dovršením státem určeného důchodového věku (řídí se podle důchodového věku mužů). Předdůchod je výhodnější než předčasný důchod, při kterém následně dochází k trvalému krácení budoucího státního důchodu.
 • Při spoření v DPS je možné dosáhnout na zajímavé výnosy, podle zvolené strategie spoření, či podle rozložení prostředků do jednotlivých fondů s odpovídající mírou rizika.
 • Nárok na výběr naspořených prostředků pro účastníky DPS je v 60 letech, pro účastníky pp
  u některých smluv i dříve (podle platného penzijního plánu v době sjednání smlouvy).
 • Prostředky vyplácené formou penze na období 10 let či déle jsou osvobozeny od daně z výnosu i od daně z příspěvku zaměstnavatele.
 • V případě úmrtí klienta získají peníze z účtu DPS či pp jeho určené osoby nebo dědicové.


Kontaktujte nejbližší kancelář INSIA a poraďte se, jak získat co největší výhody z vašeho spoření
na důchod. Pokud toto spoření ještě nemáte, je nejvyšší čas si smlouvu DPS uzavřít.