ÚvodPojištění občanůŽivotní pojištění

Životní pojištění

Životní pojištění 

Základním principem životního pojištění je finanční zajištění rodiny či blízkých osob pro případ předčasného odchodu ze života. Pojistná částka pro případ smrti má být nastavena tak, aby spolehlivě pokryla případné závazky, například splacení hypotéky, jiného úvěru nebo vzdělání dětí.

Investiční životní pojištění lze také využít k vytváření finančních prostředků na stáří. Při splnění podmínek soukromého životního pojištění může být také daňově zvýhodněno. To podporuje stát formou daňových úlev, a to jak při individuální platbě pojistného (placeného poplatníkem), tak u plateb placených zaměstnavatelem.

Pozn.: Od daňového základu daně z příjmů může poplatník odečíst pojistné na soukromé životní pojištění do výše max. 24 000 Kč ročně. Lze tak ušetřit na daních 15 % z částky uvedené na daňovém potvrzení.

Úrazové pojištění

Úrazy bohužel ohrožuji děti i dospělé. Dopravujeme se autem, na motocyklu nebo na kole, aktivně trávíme čas při sportu. Nebezpečné mohou být i běžné činnosti v kuchyni či koupelně, k úrazům dochází i v zaměstnání. Chvilka nepozornosti či nešťastná náhoda tak může změnit celý náš život.

Úrazové pojištění kryje zpravidla nejčastěji tato rizika:

 • Pojištění pro případ smrti úrazem
 • Pojištění pro případ trvalých následků úrazu (s/bez progresivního plnění)

K základním rizikům lze sjednat i další rizika, např. pojištění pro případ:

 • Invalidity následkem úrazu
 • Denního odškodného následkem úrazu
 • Tělesného poškození následkem úrazu
 • Hospitalizace následkem úrazu
Invalidita

Invalidita představuje hlavně pro člověka samotného ale i jeho rodinu velkou finanční zátěž. Pojištění invalidity by se tak mělo stát základem životního pojištění. 

Invalidita člena rodiny je nejen psychickou zátěží, s níž se domácnost musí vyrovnat, ale i finanční zátěží rodinného rozpočtu. S invaliditou živitele rodiny je spojen nemalý výpadek pravidelného příjmu, navíc zhoršený zdravotní stav často vyžaduje další náklady na usnadnění dalšího života (pořízení zdravotnických pomůcek, péče ošetřovatele, úpravy bytu či rodinného domu a další náklady).

Invalidita je definována jako ztráta či snížení pracovní schopnosti. Obvykle vzniká buď v důsledku vážného onemocnění (96 %) nebo v důsledku úrazu (4 %). Za invalidní je považována osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %.

V současné době česká právní norma rozeznává tři stupně invalidity podle míry poklesu pracovní schopnosti:

 • 1. stupeň – o 35 – 49 %
 • 2. stupeň – o 50 – 69 %
 • 3. stupeň – o více než 70 %

Bohužel mnozí z nás velmi podceňují riziko invalidity. Stát neustále zpřísňuje kritéria pro přiznání invalidního důchodu, proto bychom neměli toto riziko brát na lehkou váhu. Pokud nemáme vytvořenou dostatečnou finanční rezervu, tak s penězi od státu bohužel ve většině případů není možné udržet standardní životní úroveň.

Naštěstí však pro tyto případy existuje vhodné komerční pojištění, které nám zajistí v případě invalidity dostatek finančních prostředků na veškeré výdaje.

Pojištění nemoci

Zdraví je pro člověka tím nejdůležitějším v jeho životě. Závažnější onemocnění může představovat celou řadu výdajů na léčbu, které veřejné zdravotní pojištění nemusí pokrýt. Náš finanční trh nabízí širokou nabídku komerčního pojištění, které klientovi pomůže překonat obtížné období v průběhu léčby i případné následné rehabilitace.

 • Základem je pojištění pro případ závažného onemocnění (rakovina, infarkt, mrtvice, selhání ledvin a další onemocnění).
 • Pojištění hospitalizace pomůže zajistit úhrady nákladů v nemocnici (nadstandardní pokoj apod.)
 • Pojištění zdravotní asistence pomůže zajistit rychlé informace po telefonu o zdravotních službách z oblasti zdravotnictví, z oblasti sociálních věcí o sociálních službách, případně i službu lékaře na telefonu, který poskytuje telefonické zdravotní konzultace. Výčet asistencí je uveden v konkrétních podmínkách a může se lišit.

Pojištění pracovní neschopnosti

Výpadek příjmů z důvodu nemoci nebo úrazu, může mít výrazný dopad zejména u klienta s vyššími příjmy. Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti tento výpadek dokáže nahradit.

Pojištění pracovní neschopnosti slouží k vyrovnání příjmů v případě dočasné práceneschopnosti.

Specialisté na životní pojištění v INSIA vám pomohu vybrat důvěryhodnou pojišťovnu i moderní a flexibilní pojistku. Kontaktuje některou z našich kanceláří.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náhrada mzdy

 • Jde o nemocenskou, kterou dostávají pouze zaměstnanci. Vyplácí zaměstnavatel za pracovní dny v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti.

Pozn.: pro výpočet náhrady mzdy slouží jiná kalkulačka.

Nemocenské

 • Je dávka nemocenského pojištění, která náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Dávka se vyplácí za kalendářní dny.

Podmínky nároku na nemocenskou

 1. Osoba, která je uznána dočasně práceneschopna (nebo v karanténě) a délka pracovní neschopnosti trvá déle než 14 kalendářních dnů
 2. Osoba, která je nemocensky pojištěna (osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ*) musí být pro výplatu nemocenské účastna na dobrovolném nemocenském pojištění)

*Pro OSVČ není pojištění nemocenské povinné jako u zaměstnanců. Zejména pro OSVČ je tak vhodné mít sjednáno komerční pojištění pracovní neschopnosti. Proto si mohou vybrat jako alternativu pojištění soukromé, a získat tak optimální denní náhradu.

 

Víte, o kolik Kč přijdete při pobírání nemocenské dávky po dobu pracovní neschopnosti?

Měsíční hrubá mzda
Počet dnů léčení
Během léčení přijdete o:  
Výpočet ztráty výdělku v důsledku pracovní neschopnosti je orientační.

 

Platnost od 1. 1. 2023, dle nových podmínek Nemocenského pojištění.