\

ÚvodPojištění občanůŽivotní pojištění

Životní pojištění

Životní pojištění 

Základním principem životního pojištění je finanční zajištění rodiny či blízkých osob pro případ předčasného odchodu ze života. Proto je nutné, aby pojistná částka pro případ smrti byla nastavena dostatečně vysoko a mohla tak spolehlivě pokrýt případné závazky, například splacení hypotéky nebo vzdělání dětí.

Druhou významnou složkou životního pojištění je investování za účelem vytvoření finanční rezervy. Tuto složku životního pojištění, která tvoří rezervu pro období penze, podporuje stát formou daňových úlev, a to jak při individuální platbě pojištění, tak u příspěvku zaměstnavatele.

Úrazové pojištění

Úrazy bohužel ohrožují děti i dospělé. Dopravujeme se autem, na motocyklu nebo na kole, aktivně trávíme čas při sportu. Nebezpečné mohou být i běžné činnosti v kuchyni či koupelně a k úrazům dochází i v zaměstnání. Chvilka nepozornosti či nešťastná náhoda může změnit celý náš život.

 Úrazové pojištění je nejčastěji složeno ze tří částí:

  • Pojištění pro případ smrti úrazem - Za nízké pojistné lze navýšit plnění z životního pojištění.
  • Pojištění pro případ trvalých následků úrazu -  Má největší význam, proto by měla být dostatečně vysoká. Obvykle se uzavírá s tzv. progresivním plněním, kdy při vyšším stupni trvalých následků je i mnohem vyšší plnění pojišťovny.
  • Pojištění denního odškodného nebo doby léčení - Díky pokrokům v medicíně se dnes velkou část úrazů podaří vyléčit bez výrazných následků. Léčení však trvá často velmi dlouho, a proto je nutné pokrýt ztrátu příjmů během tohoto období. 
Invalidita

Invalidita představuje hlavně pro rodinu velkou finanční zátěž. Pojištění invalidity by se tak mělo stát základem životního pojištění. 

Invalidita člena rodiny je nejen psychickou zátěží, s níž se domácnost musí vyrovnat, ale i finanční zátěží rodinného rozpočtu. S invaliditou živitele rodiny je spojen nemalý výpadek příjmu, navíc zhoršený zdravotní stav často vyžaduje další náklady na usnadnění života – od zdravotnických pomůcek až například přes ošetřovatele, po úpravy bytu či rodinného domu.

Invalidita je definována jako ztráta či snížení pracovní schopnosti. Obvykle vzniká buď v důsledku vážného onemocnění (96 %) nebo úrazu (4 %). Za invalidní je považována osoba, jejíž pracovní schopnost poklesla z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35 %.

V současné době česká právní norma rozeznává tři stupně invalidity podle míry poklesu pracovní schopnosti:

  • 1. stupeň – pokles o 35 – 49 %
  • 2. stupeň – pokles o 50 – 69 %
  • 3. stupeň – pokles o více než 70 %

Bohužel mnozí z nás velmi podceňují riziko invalidity. S tím ale, jak stát neustále zpřísňuje kritéria pro přiznání invalidního důchodu, bychom neměli toto riziko brát na lehkou váhu. Pokud nemáme vytvořenou finanční rezervu, tak z peněz od státu bohužel ve většině případů není možné udržet standardní životní úroveň.

Naštěstí však pro tyto případy existuje vhodné komerční pojištění, které nám zajistí v případě invalidity dostatek finančních prostředků na veškeré výdaje.

Zdravotní pojištění

Zdraví je pro člověka tím nejdůležitějším v životě.  Závažnější onemocnění představuje celou řadu nákladů a plateb, které veřejné zdravotní pojištění nemůže pokrýt.  Naštěstí existuje několik druhů zdravotního pojištění, které pomohou překlenout obtížné období v průběhu léčby a umožní zvýšit kvalitu léčby i následné rehabilitace.

  • Základem je pojištění pro případ diagnózy závažného onemocnění (rakovina, infarkt atd.).
  • Pojištění hospitalizace zajišťuje úhradu poplatků v nemocnici, nadstandardní pokoj či náklady na dojíždění příbuzných.
  • Pojištění zdravotní asistence vám pak pomůže zajistit přednostní přístup k vybraným specialistům i zajímavou preventivní péči.

 

Pojištění nemocenské

Výpadek příjmu je zejména při delší nemoci a u vyššího příjmu velmi výrazný a pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti jej dokáže nahradit.

Pro osoby samostatně výdělečně činné (živnostníci) není státní pojištění nemocenské povinné jako u zaměstnanců, a proto si mohou vybrat jako alternativu pojištění soukromé, a získat tak mnohem vyšší denní náhradu.

 

Specialisté na životní pojištění v INSIA vám pomohu vybrat důvěryhodnou pojišťovnu i moderní a flexibilní pojistku. Kontaktuje některou z našich kanceláří.

 

Měsíční hrubá mzda
Počet dnů léčení
Během léčení přijdete o:  
Výpočet ztráty výdělku v důsledku pracovní neschopnosti je orientační.

Platnost od 1. 1. 2021, dle nových podmínek Nemocenského pojištění.