Insia

Zdeněk Černý

výkonný ředitel ve společnosti Insia KV s.r.o.
člen sítě INSIA
Registrace u ČNB pod IČ 25220993

O mně

V pojišťovnictví se pohybuji od roku 1993, kdy jsem začínal v Živnostenské pojišťovně, později Pojišťovně České spořitelny.
V roce 1998 jsme s kolegou založili makléřskou společnost a v roce 2004 jsme podepsali spolupráci s INSIA.
Dnes je INSIA jednou z nevýznamnějších makléřských firem na našem trhu.
Osobně se specializuji na pojištění průmyslu a podnikatelů.

Máte dotaz?

Napište mi!

Pojištění pro občany

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti

"Žádná budova není nedobytná a ani neodolá přírodním živlům. Proto je nanejvýš vhodné chránit svůj majetek tím správným pojištěním nemovitosti. Ochraňte váš  dům či byt před řáděním přírodních živlů a dalšími riziky.

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější pojištění nemovitosti, které trh nabízí!"

Povinné ručení

Povinné ručení

Povinné ručení

"Ať máte ve firmě osobní automobil, motocykl, traktor, autobus či tahač, potřebujete levné a spolehlivé pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení).

Nejeden příklad z provozu na pozemní komunikaci dokazuje, že nejlevnější rozhodně není nejlepší. Levné povinné ručení je často spojeno s nízkými limity na krytí škod a může obsahovat jen velmi chudé asistenční služby. Nejde tedy jen o to dostát zákonné povinnosti mít vozidlo pojištěno, mnohdy pár korun navíc může člověka uchránit od mnohamilionových dluhů.

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější povinné ručení, které trh nabízí."

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění

"Dopravní nehody s větším či menším poškozením aut jsou bohužel běžnou součástí dnešního provozu. S odcizením auta, vandalismem či vykradením součástek či věcí z vozidla se již také většina z vás osobně setkala. Právě pro tyto případy je tady havarijní pojištění, které poskytuje náhradu v případech, kdy si poškození auta způsobíme sami, nebo je auto úmyslně poškozeno, vykradeno, odcizeno, popřípadě poškozeno živelní událostí (požár, vichřice, krupobití, povodeň atd.), či zvířetem.

K těmto základním druhům pojištění lze uzavřít ještě doplňková pojištění – např. pojištění skel, pojištění zavazadel či pronájem náhradního vozidla.

Zeptejte se našich specialistů, jak co nejlépe nastavit pojištění vašeho vozu. I starší vozidlo má svou hodnotu."

Asistenční služby

Asistenční služby

Pojištění pro firmy

Povinné ručení

Povinné ručení

Povinné ručení

"Ať máte ve firmě osobní automobil, motocykl, traktor, autobus či tahač, potřebujete levné a spolehlivé pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení). Kvalitní pojištění od specialistů ochrání vaši firmu dokonce i v případě, že u řidiče vozidla byl při zaviněné nehodě zjištěn alkohol.  

Nezapomínáme ani na připojištění čelního skla, které patří mezi nejvíc ohrožené části vozidla. Pro větší firmu využijete jistě možností skupinového (tzv. flotilového) pojištění, se sníženou administrativou a ještě výhodnější cenou!

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější pojištění povinného ručení, které trh nabízí!"

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění

"Investice vložená do firemních vozidel je pro Vás významná. Každý den se stane více než 730 dopravních nehod! Vhodným sestavením pojistek od různých pojišťoven umíme zajistit kompletní ochranu hodnoty vašich automobilů až do 100% pořizovací ceny !

Havarijní pojištění má celou řadu parametrů, které dokážeme nastavit tak, abychom pro vaše firemní auta vybrali na celém pojistném trhu ten nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou služeb pojišťovny při řešení škod. A postaráme se samozřejmě i o nutnou administrativu.

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější povnné ručení, které trh nabízí!"

Pojištění finanční ztráty GAP

Pojištění finanční ztráty GAP

Pojištění finanční ztráty GAP

"Zkratka GAP znamená Guaranteed Asset Protection tj. česky Garantovaná ochrana hodnoty majetku, v tomto případě vozidla. Jedná se o doplňkové pojištění ke standardnímu havarijnímu pojištění vozidel. Toto pojištění kryje finanční ztrátu pojištěného v případě totální škody nebo odcizení vozidla, která mu vznikne rozdílem mezi novou cenou, tj. pořizovací cenou vozidla a výší pojistného plnění z havarijního pojištění.

Zeptejte se našich poradců, jak zajistit výplatu od pojišťovny ve výši pořizovací ceny nového vozu v případě totální škody nebo odcízení.

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější pojištění finanční ztráty GAP, které trh nabízí!"

Pojištění přepravy

Pojištění přepravy

Pojištění přepravy

"Zasíláte zboží svým zákazníkům?  Nakupujete zboží od dodavatelů? Pak je vhodné prověřit vzájemné smlouvy a zjistit, kdy a jak na vaši firmu přechází nebezpečí škody na zboží. V mezinárodním obchodu upravují přechod nebezpečí mezi prodávajícím a kupujícím jednotné podmínky INCOTERMS.

Řada firem se mylně spoléhá na pojištění odpovědnosti dopravce či zasilatele, které však pokrývá jen menší část škod a navíc je tato odpovědnost omezena na poměrně nízké odškodné na 1 kg nákladu.

Pomůžeme vám najít optimální pojistné řešení pro rizika spojená s přepravou zboží a zkontrolujeme i rozsah pojištění vašich dopravců.

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější žpojištění přepravy, které trh nabízí!"

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti

"Pro řadu firem jsou nemovitosti jejich nejdůležitějším majetkem, u pronajímaných objektů pak i zdrojem příjmu z pronájmu.  Kvalitní pojištění firemních nemovitosti je tak nezbytnou součástí komplexního pojistného programu každé firmy.

Pod pojem pojištění nemovitostí se řadí kromě pojištění budov také pojištění různých vedlejších a pomocných staveb, ale třeba i oplocení či zpevněných venkovních ploch.

Nemovitosti je možné pojistit proti celé řadě nebezpečí. Od základních, jako je pojištění proti požáru či výbuchu (tzv. FLEXA), přes tzv. živelní, kterými jsou povodeň, záplava, vichřice či zemětřesení až po doplňková jako tíha sněhu, vodovodní škody, vandalismus či terorismus.  Pomůžeme vám optimálně nastavit jak pojistná nebezpečí, tak především rozsah pojištění včetně různých limitů, spoluúčasti a připojištění.

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější pojištění nemovitosti, které trh nabízí!"

Pojištění movitých věcí

Pojištění movitých věcí

Pojištění movitých věcí

"Movité věci, tedy provozní (nábytek, zařízení, výpočetní a kancelářská technika) nebo výrobní zařízení (stroje, přístroje a nástroje) a zásoby jsou společně s nemovitostmi nejčastěji pojišťovanou položkou majetku firmy.  Zajistit náhradu škody v případě poškození nebo zničení je však třeba nejen pro vlastní majetek, ale i pro cizí věci, převzaté či zapůjčené.

Navrhneme pro vaši firmu tu správnou konstrukci pojištění movitých věci včetně různých limitů a připojištění, pomůžeme vybrat nebezpečí proti nimž se můžete pojistit a poradíme vám rovněž v otázce zabezpečení proti odcizení, jež vyžadují jednotlivé pojišťovny.  

Zařídíme pro Vás to nejlepší a nejvýhodnější pojištění movitých věcí, které trh nabízí!"

Pojištění zásob

Pojištění zásob

Pojištění zásob

"Firemní zásoby jsou nedílnou součástí movitých věcí firmy. Jedná se o hmotné zásoby určené k obchodní činnosti pojištěného, jak např. zboží na skladě, ale i na volném prostranství, hotové nebo rozpracované výrobky, obaly na ochranu výrobku a o obchodní zboží všeho druhu. Pro zásoby se sjednává pojištění ve stejném rozsahu, jak pro věci movité.

Navrhneme pro vaši firmu tu správnou konstrukci jak pojištění movitých věci , ta i i vašich zásob, včetně  limitů a připojištění.

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější pojištění zásob, které trh nabízí!"

Pojištění strojů a elektroniky

Pojištění strojů a elektroniky

Pojištění strojů a elektroniky

"Náročná technická zařízení jako počítačové servery, složité obráběcí stroje nebo turbíny či kompresory jsou často klíčovým a velmi drahým výrobním či provozním majetkem firmy. Kromě obvyklých nebezpečí jako požár či povodeň jim ale hrozí i poškození nebo zničení z důvodu technické havárie. Přepětí, zkrat, zlomení součásti nebo nedbalost obsluhy může na zařízení způsobit značné škody a zavinit i rozsáhlé výpadky provozu.

Pojištění strojů a elektroniky řeší právě takové technické havárie a uhradí náklady na opravu či znovupořízení pojištěného zařízení. Pojištění strojů se používá také pro různé mobilní pracovní stroje jako např. stavební či zemědělské stroje.

Seznámíme vás s možnostmi pojistné ochrany pro důležitá technická zařízení vaší firmy a z nabídek různých pojišťoven vám doporučíme nejvýhodnější  řešení.

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější pojištění strojů a elektroniky, které trh nabízí!"

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

"Každá firma ze zákona odpovídá za újmu, kterou způsobí svému okolí při provozní činnosti. Z takové odpovědnosti mohou i vaší firmě vzniknout velmi vysoké náklady na úhradu vzniklých škod. I proto je pojištění odpovědnosti vedle pojištění majetku a příjmů třetím základním druhem pojištění každé firmy.

Vzhledem k tomu, že existuje celá řada zvláštních druhů odpovědnosti upravená v různých právních předpisech, připravily pojišťovny i speciálních druhy pojištění odpovědnosti. Pro mnoho oblastí podnikání je dokonce pojištění odpovědnosti povinné a obvykle je označováno jako tzv. profesní odpovědnost.

V posledních letech se výrazně zvyšují náhrady přiznávané soudy u újmy na zdraví, proto je důležité nastavit u pojištění odpovědnosti dostatečně vysoký limit plnění. Sledujeme soudní rozhodnutí a trendy na trhu. Doporučíme vám limity pojištění na úrovni podniků podobné velikosti a s obdobným druhem podnikání jako vaše firma.

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější pojištění odpovědnosti, které trh nabízí!"

Pojištění odpovědnosti za výrobek

Pojištění odpovědnosti za výrobek

Pojištění odpovědnosti za výrobek

"Zvláštní právní úprava platí v Evropské unii i v řadě dalších států světa v oblasti ochrany spotřebitelů před újmou způsobenou nebezpečnými výrobky.  Občanský zákoník zavedl přísná pravidla, podle nichž odpovídá výrobce či prodejce za újmu způsobenou vadou výrobku, který uvedli na trh.

Konzultujte s námi možnosti náležité ochrany vaší firmy proti možným nárokům vzniklým z odpovědnosti za výrobek. Zejména v případě exportu výrobků do zahraničí je kvalitní pojištění prakticky nezbytným předpokladem úspěšného obchodování.

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější pojištění odpovědnosti za výrobek, které trh nabízí!"

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění profesní odpovědnosti

"Profesní odpovědnost je pojmem používaným k označení zvláštní kategorie odpovědnosti, kterou mají osoby poskytující v rámci své podnikatelské činnosti služby vyžadující určité odborné znalosti.

Jedná se přitom zejména o škody finančního charakteru, způsobené chybným postupem firmy. Typickou profesní škodou je např. vada projektu zpracovaného architektem nebo chyba v daňovém přiznání od daňového poradce.

Jediným skutečně účinným prostředkem, jímž se lze bránit proti riziku náhrady případné škody, je pojištění profesní odpovědnosti.

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější pojištění profesní odpovědnosti, které trh nabízí!"

Pojištění odpovědnosti manažerů

Pojištění odpovědnosti manažerů

Pojištění odpovědnosti manažerů

"Zákonem stanovená osobní odpovědnost je jedním z nejzávažnějších rizik, jimž jsou vystaveni vrcholoví manažeři vykonávající funkce v orgánech společností. Členové představenstva a dozorčí rady akciové společnosti, stejně jako jednatelé společnosti s ručením omezeným, odpovídají společnosti celým svým majetkem za škodu, kterou způsobí porušením povinností.

Jediným skutečně účinným prostředkem, jímž lze chránit společnost a její manažery, je pojištění odpovědnosti členů orgánů společností, ve světě známé jako D&O pojištění.
Máme se sjednáváním D&O pojištění dlouholeté zkušenosti. Spolupracujeme s předními pojistiteli na trhu a nepřetržitě sledujeme vývoj tohoto pojištění nejen u nás, ale i v zahraničí.

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější pojištění odpovědnosti manažerů, které trh nabízí!"

Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu

"Jedná se o pojistnou ochranu při částečném nebo úplném přerušení provozu způsobené věcnou škodou v důsledku většinou živelních nebezpečí .  Vždy se jedná o krytí tzv. ušlého zisku a stálých nákladů, které pojištěný musí hradit i v době , kdy jeho výroba stojí   (mzdy, odvody, splátky leasingu atd. Výpadek také může nastat u odběratele vašich výrobků či dodavatele polotovarů nebo dokonce výpadkem dodávky elektřiny, plynu či vody, to vše lze ošetřit pojištěním.
O přerušení provozu také hovoříme v souvislosti s ušlým ziskem investora ve stavebně-montážním pojištění (ALOP).  S přerušením provozu se také můžeme setkat v pojištění strojů a strojních zařízení  (MLOP) nebo také v pojištění kybernetických rizik.

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější pojištění přerušení provozu, které trh nabízí!"

Pojištění peněz a cenností

Pojištění peněz a cenností

Pojištění peněz a cenností

"Peníze a ceniny jsou pro svoji zvláštní povahu obvykle ošetřeny samostatnou položkou v pojistných smlouvách a pojišťují se především proti odcizení, ale i proti živelním rizikům. Obvykle se v pojištění peněz a cennosti jedná o tresory a pokladničky umístěné ve firemních prostorách a nebo také při přepravě.

Pomůžeme vám  nastavit pojištění i provoz firmy tak, aby limity pojištění peněz byly v souladu s požadavky pojišťoven na zabezpečení jak proti vloupání, tak pro případ loupežného přepadení. Pečlivě porovnáme nabídky jednotlivých pojišťoven a doporučíme vám optimální poměr mezi cenou pojištění a požadavky na zabezpečení.

Zařídíme provás to nejlepší a nejvýhodnější pojištění peněz a cenností, které trh nabízí!"

Pojištění úrazu

Pojištění úrazu

Pojištění úrazu

"Výhodou skupinového úrazového pojištění pro zaměstnance firmy je především výrazně nižší cena pojištění díky velkému zjednodušení administrativy pro pojišťovnu a tím i snížení správních nákladů. Pojištění může být v platnosti jen po dobu výkonu pracovní činnosti nebo na 24 h denně, čímž firma poskytuje zaměstnancům další výhodu.

Pojistné smlouvy pro skupinové úrazové pojištění se uzavírají individuálně, a proto mohou být jednotlivé složky úrazového pojištění nastaveny zcela dle požadavků klienta.

Zařídíme pro vás to nejlepší a nejvýhodnější pojištění úrazu, které trh nabízí! "

Financování (úvěr, leasing)

Kde mě najdete

Insia KV s.r.o.
Jiřího z Poděbrad 441, 356 01, Sokolov, CZ
+420 603 513 505

Naši partneři

Allianz
Česká spořitelna, a.s.
ČPP
ČSOB Pojišťovna
DIRECT
Generali Česká pojišťovna
Kooperativa
Pillow pojišťovna a.s.
SLAVIA
STARR EUROPE INSURANCE LIMITED
UniCredit Bank
UNIQA