ÚvodO INSIAAktualityRozhovor s Ing. Vladimírem Soulkem na téma: Pojištění pohledávek

Rozhovor s Ing. Vladimírem Soulkem na téma: Pojištění pohledávek

30. dubna 2009 | Rubriky: Aktuality

Rozhovor s Ing. Vladimírem Soulkem na téma: Pojištění pohledávek

Ing. Vladimír Soulek vystudoval fakultu mezinárodního obchodu na VŠE v Praze. V oblasti pojišťovnictví pracuje již více než 10 let a v INSIA se zaměřuje zejména na pojištění pohledávek a segment firemního pojištění. V rámci sítě makléřských společností INSIA spolupracuje Ing. Soulek také na mezinárodních pojistných programech se zahraničními makléři.

Co si lze představit pod pojmem „Pojištění pohledávek“?

Fakticky se jedná o pojištění pro případ, kdy odběratel zboží či služby nezaplatí fakturu. Faktury mohou mít i dosti dlouhou splatnost a celková pohledávka za zákazníkem může být vysoká. Přitom příčinou nezaplacení může být jak platební neschopnost (např. konkurs či insolvenční řízení) tak i neochota zaplatit (tzv. platební nevůle)

Jak je toto pojištění využíváno českými podnikateli? Jaká je situace v zahraničí?

Rozsah pojištěných pohledávek je v Česku stále proti běžné praxi v Evropě dosti nízký. Přestože řada podnikatelů a firem má s neplatiči již své špatné zkušenosti, pojištění často považují za zbytečný náklad. Ale je možné, že právě probíhající finanční krize situaci dosti změní. Hovoří se otevřeně o možném krachu takových firem jako Opel či ORCO, což dříve každému připadalo jako nemožné. V poslední době poptávka po tomto pojištění vzrostla o stovky procent a přes naše specializované stránky www.pojistenipohledavek.cz se na nás obrací několik nových zákazníků denně. Přitom ještě vloni byl zájem výrazně menší.

Kolik pojišťoven v ČR nabízí pojištění pohledávek?

V České republice nabízejí své služby všechny 3 největší světové pojišťovny – tedy Euler Hermes Čescob ze skupiny Allianz, Atradius a COFACE. Těmto světovým gigantům zdatně konkuruje domácí Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, která si stále udržuje klíčovou pozici na trhu, zejména u menších firem. Přestože je trh pojištění pohledávek hodně koncentrovaný a jejich nabídky jsou zdánlivě téměř stejné, přístup každé pojišťovny se trochu liší a i specializovaný makléř má často dosti práce s vyjednáním koncepce pojištění pro klienta.

 

Co vše lze pojistit jako pohledávku?

Pohledávkou se zde rozumí jedna či více neuhrazených faktur za zboží či službu s odloženou splatností. Přitom celkový součet těchto faktur musí být nižší než úvěrový limit schválený pojišťovnou pro daného zákazníka. Pojišťovna vždy plní do výše schváleného limitu, takže je dobré, aby úvěrové limity byly zadány v informačním systému klienta a systém např. nedovolil fakturaci a dodávku zákazníkovi, který svůj limit překročil nebo je ve značném prodlení s platbou.

 

Lze pojistit i pohledávky ze zahraničí?

Spíše do zahraničí. Tedy vývoz zboží či služeb. Ano, zde vlastně pojištění pohledávek vzniklo, protože vymáhat zaplacení dodávky v jiné zemi, s jiným právním systémem a bez znalosti jazyka či místních zvyklostí bylo dříve pro výrobce či obchodníky takřka nemožné. Dnes je sice např. v zemích EU či OECD právní situace lepší, ovšem pojišťovny disponují údaji o platební morálce milionů firem a mohou být v takové situaci neocenitelným pomocníkem.

Jak se určuje částka pojistného a v jakých cenových relacích se pohybuje?

Pojistné se počítá z obratu dosaženého se zákazníky, na něž pojišťovna schválila úvěrový limit. Obvykle se pojistné pohybuje v rozsahu 0,2- 0,8% z obratu. Cena záleží samozřejmě na mnoha okolnostech, jako je obor podnikání, teritorium, velikost firmy, pojištěný obrat, struktura pojištění, a spoluúčast. Mnohem důležitější než samotná cena je ale, zejména v dnešní době, výše úvěrového limitu, který pojišťovna pro zákazníka schválí.

Kdy mi vzniká nárok na odškodnění?

Obecně platí, že nárok na odškodnění vznikne klientovi v případě, kdy pojištěný zákazník nezaplatí svoji fakturu či několik faktur v době splatnosti a po uplynutí stanovené doby po splatnosti ohlásí klient pojišťovně vznik pojistné události a doloží všechny podklady (objednávky, faktury, dodací listy).

Jak probíhá úhrada pojistné události a kolik poškozený obdrží?

Klientovi vzniká nárok na pojistné plnění po ukončení šetření škody a po uplynutí čekací (tzv. karenční) lhůty. Ta se může u jednotlivých pojišťoven lišit jak délkou, tak datem počátku. V této lhůtě klient upomíná svého dlužníka a pokouší se vymoci pohledávku běžnými postupy.

Z pojistného plnění se odečítá spoluúčast dohodnutá ve smlouvě, obvykle to bývá 10 či 15%.

 

Je součástí pojištění i vymáhání pohledávky?

Obvykle ano, pojišťovny ve vlastním zájmu tuto službu zajišťují a představuje to pro klienty často velmi významnou pomoc, zejména v zahraničí. Náklady na vymáhání pak jsou ve většině případů plně nebo z velké části hrazeny pojišťovnou.

Sdílejte článek

Sledujte INSIA na sociálních sítích

Facebook LinkedIn