ÚvodO INSIAO společnosti

O společnosti

Název společnosti: INSIA a.s.


Adresa a sídlo kanceláře: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3 
IČ 48034479
DIČ: CZ699003499
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14419
Datum zápisu: 24. listopadu 1992
Základní kapitál: 6.000.000,-Kč
 

zobrazit výpis z OR

Registraci u ČNB lze ověřit v registru České národní banky 

 

Certifikát o pojištění profesní odpovědnosti u České podnikatelské pojišťovny .a.s.
INSIA a.s. je pojištěna na profesní odpovědnost s limitem 200 000 000,- Kč.  

zobrazit certifikát

 

Členství v profesních asociacích

INSIA je aktivním členem Asociace českých pojišťovacích makléřů, profesního sdružení makléřských pojišťovacích firem v České republice.

Na Slovensku se INSIA stala členem SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve).

Zobrazit certifikát AČPM

 

Kvalifikovaný dodavatel

INSIA a.s. je vedena v Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Ministerstva pro místní rozvoj a jako kvalifikovaný dodavatel je oprávněna účastnit se výběrových řízení při zadávání veřejných zakázek.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 

Člen projektu Elixír

INSIA a.s. je uživatelem projektu Elixír, společného projektu zprostředkovatelů finančních služeb na sdílení informací za účelem snížení rizik a zvýšení kvality nabízených a poskytovaných služeb.

Informační memorandum registru Elixír

 

Způsob vyřizování a evidence stížností včetně podnětů na hrozící porušení ZDPZ (whistleblowing)

Směrnice o způsobu vyřizování a evidenci stížností - 05. 05. 2022.pdf

 

Pravidla řízení střetu zájmů

Směrnice o předcházení střetu zájmů


Informace o mimosoudním řešení sporů

V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele tímto informujeme klienty, že věcně příslušný orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu při nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění, stavebního spoření a spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky, či obdobné finanční služby, je Finanční arbitr.

V případě mimosoudního řešení sporů vzniklých z jiného druhu pojištění než je výše uvedené životní pojištění, se klienti mohou obrátit na Českou obchodní inspekci.

V případě mimosoudního řešení sporů vzniklých z distribuce DPS je subjektem příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce. Klienti se tak mohou obrátit na Českou obchodní inspekci.

 

INSIA a.s. je součástí koncernu Marsh & McLennan Companies, přední mezinárodní společnosti s ročními příjmy přesahujícími 12 miliard dolarů . MMC UK Group Limited je významným akcionářem společnosti. 

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013 

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011