ÚvodO INSIAOchrana osobních údajůZásady zpracování osobních údajů na Facebooku

Zásady zpracování osobních údajů na Facebooku

Facebookové stránky

Jakožto provozovatelé této facebookové stránky (INSIA a.s.) máme přístup k anonymním, agregovaným údajům o našich uživatelích a užití stránky pomocí služby Facebook Insights (přehledy). Tato služba nám umožňuje zlepšovat naši stránku a obsah, který na ní můžete sledovat. Zpracování dat probíhá na základě našich oprávněných zájmů.

Údaje, které získáváme jsou pro nás anonymní, a nejsou spojeny s konkrétními uživateli. Kategorie informací, které se shromažďují jsou uvedeny zde. S Facebookem máme uzavřenou dohodu, která stanoví vzájemné povinnosti při používání přehledů stránky. Společnost Facebook Ireland nese primární odpovědnost za poskytování informací o společném zpracovávání dotčeným osobám a za umožnění uplatňování vašich práv podle GDPR. Podle GDPR máte právo na přístup k vašim údajům, jejich úpravu, přenos, odstranění a vznesení námitky proti jejich zpracování nebo omezení jejich zpracování. Další informace o těchto právech najdete v nastaveních Facebooku. Vedoucím dozorovým úřadem odpovědným za dohled nad společným zpracováváním je úřad irského komisaře pro ochranu osobních údajů (www.dataprotection.ie), u kterého můžete podat stížnost, nebo se obrátit na místní kontrolní úřad.

V případě, že s námi komunikujete přes příspěvky, zprávy nebo jiným podobným způsobem, může se stát, že za nás zaskočí naši smluvní partneři, kteří s vámi vše potřebné proberou a zodpoví vaše dotazy.

Další informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje naleznete zde: https://www.insia.cz/o-insia/ochrana-osobnich-udaju/.

Obecné informace o tom, jak Facebook shromažďuje a používá informace ve svých produktech (včetně stránek), jsou popsané v zásadách používání dat Facebooku v části Jaké druhy informací shromažďujeme? Informace o tom, jak Facebook používá soubory cookie, najdete v zásadách používání souborů cookie na Facebooku.

 

Facebook fan page

As operator of this Facebook page, we (INSIA a.s.) have access to data recorded by Facebook that provides us anonymous and aggregated statistical information about our users and the use of the page (Facebook Insights). This service allows us to improve our page and the content we provide to you. Data processing is based on our legitimate interests.

The data we receive is anonymous to us and is not associated with any specific users. The categories of information that are collected are listed here. We have entered into an agreement with Facebook that sets out mutual obligations when using site reports. Facebook Ireland  is primarily responsible for providing you with information about the joint processing and for enabling you to exercise your rights under GDPR. Under the GDPR, you have the right to access, rectify, port, delete and object to and restrict processing of, your data. Learn more about these rights in your Facebook settings. The leading supervisory authority responsible for overseeing the joint processing is the Irish Data Protection Commissioner (www.dataprotection.ie), where you can lodge a complaint. You can also contact your local supervisory authority.

In the event that you communicate with us through posts, direct messages, or any other similar means, we may use our contractual partners to answer your queries.

More information on how we process personal information can be found here: https://www.insia.cz/o-insia/ochrana-osobnich-udaju/.

General information on how Facebook collects and uses the information is described in Facebook's Data Policy under "What kinds of information do we collect?" Learn more about how Facebook uses cookies in the Facebook Cookies Policy.