ÚvodO INSIADokumenty pojišťovenHasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

IPID (Informační dokumenty o pojistných produktech)

 

Komplexní pojištění občanů - Pojištění domácnosti občanů 2018/12

Komplexní pojištění občanů - Pojištění staveb občanů  2018/12

Pojištění bytových domů - Pojištění elektroniky 2018/12

 Pojištění bytových domů - Pojištění movitých věcí 2018/12

Pojištění bytových domů - Pojištění skel 2018/12

Pojištění bytových domů - Pojištění staveb 2018/12

Pojištění bytových domů - Pojištění strojů a strojních zařízení 2018/12

Pojištění podnikatelů - Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty při přepravě poslem 2018/12

Pojištění členů orgánů soukromých společností pro případ odpovědnosti za škodu 2018/12

Pojištění odpovědnosti občanů - Občanská odpovědnost za újmu 2018/12

Pojištění odpovědnosti podnikatelů za újmu - Pojištění podnikatelů ‐ FORTEL 2018/12

Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví bytového domu - Pojištění bytových domů 2018/12

Pojištění odpovědnosti za finanční škodu - Odpovědnost za finanční škodu 2018/12

Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance způsobenou zaměstnavateli 2018/12

Pojištění odpovědnosti za újmu pořadatele na akcích SH ČMS 2018/12

Pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele sociálních služeb 2018/12

Pojištění odpovědnosti za újmu při dobrovolnické činnosti 2018/12

Pojištění odpovědnosti za újmu při rekvalifikaci - Pojištění rekvalifikačního zařízení
a/nebo rekvalifikanta 2018/12

Pojištění odpovědnosti za újmu z provozní činnosti 2018/12

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu práva myslivosti 2018/12

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vedoucím mladých hasičů 2018/12

Pojištění oprav pozáruční vady motorových vozidel 2018/12

Pojištění podnikatelů - Pojištění elektroniky 2018/12

Pojištění majetku podnikatelů ‐ FORTEL 2018/12

Pojištění podnikatelů - Pojištění movitých věcí 2018/12

Pojištění podnikatelů - Pojištění přerušení provozu 2018/12

Pojištění podnikatelů - Pojištění silniční přepravy nákladu 2018/12

Pojištění podnikatelů - Pojištění skel 2018/12

Pojištění podnikatelů - Pojištění staveb 2018/12

Pojištění podnikatelů - Pojištění strojů a strojních zařízení 2018/12

Pojištění podnikatelů - Pojištění výstav 2018/12

Pojištění samosprávných celků - Pojištění cenností při přepravě poslem 2018/12

Pojištění samosprávných celků - Pojištění elektroniky 2018/12

Pojištění samosprávných celků - Pojištění movitých věcí 2018/12

Pojištění samosprávných celků - Pojištění odpovědnosti za újmu samosprávných celků 2018/12

Pojištění samosprávných celků - Pojištění přerušení provozu 2018/12

Pojištění samosprávných celků - Pojištění silniční přepravy nákladu 2018/12

Pojištění samosprávných celků - Pojištění skel 2018/12

Pojištění samosprávných celků -Pojištění staveb 2018/12

Pojištění samosprávných celků - Pojištění strojů a strojních zařízení 2018/12

Pojištění samosprávných celků - Pojištění výstav 2018/12

Pojištění úrazu - Úrazové pojištění 2018/12

Pojištění odpovědnosti za újmu JSDHO 2018/12

Zemědělské pojištění - Pojištění zemědělských plodin 2018/12

Pojištění úrazu - Rodinné úrazové pojištění 2018/12

Pojištění úrazu - Skupinové úrazové pojištění 2018/12

Zemědělské pojištění - Pojištění hospodářských zvířat 2018/12

Zemědělské pojištění - Pojištění koní 2018/12

Zemědělské pojištění - Pojištění lesů 2018/12

Povinné ručení 2020

HVP_IPID_Autopojištění_4.2022

HVP_IPID_HAV

IPID_HVP_Krátkodobé skupinové úrazové pojištění_017_1.12.20218

IPID_HVP_Úrazové pojištění_Jednotky SDH obce_1.12.2018

IPID_HVP_Úrazové pojištění_Oddílu mladých hasičů_1.12.2018