ÚvodO INSIADokumenty pojišťovenKooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Gro

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

IPID (Informační dokumenty o pojistných produktech)

 

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - Pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - START PLUS 2018/10

Stavební a montážní pojištění RCE/CAD 2018/10

Cestovní pojištění KOLUMBUS, KOLUMBUS ABONENT, KOLUMBUS ABONENT RODINA 2018/10

Pojištění vozidel - Doplňkové pojištění vozidla 2018/10

Pojištění vozidel - Havarijní pojištění vozidla 2018/10

Pojištění vozidel - Komplexní pojištění vozidla 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů - Pojištění bytového domu 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - Pojištění kybernetických rizik 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů - Pojištění bytové jednotky a/nebo domácnosti 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - MANAŽER Plus 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - START Plus 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - TREND 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb za újmu 2018/10

Pojištění vozidel - Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poskytováním odborných služeb 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů - Pojištění odpovědnosti zaměstnance 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - Pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - Pojištění ordinací a lékáren 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů - Pojištění právní ochrany 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - Pojištění přerušení provozu pro nezávislé činnosti 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů - Pojištění rekreační budovy a/nebo domácnosti 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů - Pojištění rodinného domu a/nebo domácnosti 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů - Pojištění sportovní výbavy 2018/10

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů - Pojištění zásilek během přepravy a pobytu 2018/10

Skupinové pojištění osob - Skupinové úrazové pojištění, Skupinové pojištění pro případpracovní neschopnosti a/nebo pro případ pobytu v nemocniciúrazu pracovní neschopnosti a pobytu v nemocnici 03/2021

Stavební a montážní pojištění RCE/CAD 2018/10

Pojištění vozidel - Namíru 2019

ESG Kooperativa FLEXI ŽP 02/2022

KID Kooperativa FLEXI ŽP 02/2022

Podnikatelé - Pojištění zvláštních případů odpovědnosti

Podnikatelé - Pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Podnikatelé - IPID pojištění terorismu

IPID_Kooperativa_skupinové ÚP, skupinové pojištění pro případ PN anebo pro případ pobytu v nemocnici_03_2021