ÚvodBlogSlovníček

Slovníček

Navigace: A, D, L, P, S, V

 

ALL risk

Je pojištění proti všem rizikům. Používá se zejména u havarijního pojištění či pojištění zásilek, ale stále častěji i u majetkového pojištění. Je založeno na principu, že pojištěním je kryta každá věcná (hmotná) škoda, která není ve smlouvě vyloučena.

Asistenční služba pro motorová vozidla

Jedná se o služby zajišťující komplexní pomoc klientům, kteří se dostanou do nesnází během cestování v ČR nebo zahraničí (např. oprava motorového vozidla, obstarání právních služeb, zajištění ubytování posádky).

Denní odškodné

Složka úrazového pojištění. U tohoto krytí je pojištěnému v případě úrazu, jehož léčení si vyžádá delší dobu, než se sjednána v pojistné smlouvě (zpravidla 14, 21 či 28 dnů), vyplácena sjednaná fixní částka za každý den léčení.

D&O

Zkratka D&O z anglického "Directors and officers liability Insurance" je obecně užívaný termín pro pojištění odpovědnosti za škodu členů statutárních orgánů společností, které se nazývá i pojištění představenstva nebo manažerské pojištění.

LTV

LTV je zkratka anglického pojmu "Loan To Value" a označuje poměr mezi výší úvěru a hodnotou zajištěné nemovitosti. To znamená, že když je LTV úvěru 90 %, tak vám banka půjčí až 90 % z ceny nemovitosti. Pokud by byla cena nemovitosti 2 000 000 korun a LTV 90 %, dostanete úvěr až do výše 1 800 000 korun.

Podpojištění

K podpojištění dochází, když je pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku. K podpojištění může dojít i v průběhu času, například když pojistíte nemovitost a její hodnota během následujících let stoupne. Proto je důležité čas od času pojištění zkontrolovat, a v případě nutnosti aktualizovat.

Pojistná částka

Pojistná částka je nejvyšší finanční částka, která může být vyplacena, když dojde k pojistné události. Je to horní hranice plnění, která musí odpovídat hodnotě předmětu pojištění. Pojistná částka je sjednána při uzavírání pojistné smlouvy a je ve smlouvě uvedena.

Pojištění odpovědnosti

Pojistka na blbost je lidové označení pro pojištění odpovědnosti, která vás ochrání v případech, kdy někomu neúmyslně způsobíte škodu na zdraví nebo majetku. Speciální pojištění odpovědnosti vás dokáže ochránit i před škodami, které způsobíme zaměstnavateli.

Promlčecí lhůta

Promlčecí lhůta z úrazového pojištění činí 3 roky a z pojištění nemoci 10 let. Lhůta začíná běžet 1 rok po pojistné události.

Spoluúčast

Spoluúčast je součástí většiny pojistných produktů. Jedná se o finanční částku, kterou se pojištěný podílí na pojistné události. To znamená, že pokud dojde ke škodě, tak pojištěný dostane od pojišťovny o smluvenou částku menší pojistné plnění.

Vinkulace

Vinkulace pojistky znamená, že je pojistní plnění převedeno na třetí osobu. V případě, že se něco stane s pojištěnou věcí nebo osobou, dostane peníze od pojišťovny ten, na koho je vinkulace napsána (například banka). Vinkulace je například u životního pojištění, hypotečního úvěru a havarijního pojištění.

 

INSIA tipy na závěr

Platba pojistného u životního pojištění

Pojistné u životního pojištění se musí platit až do posledního dne výpovědní lhůty, zániku pojištění, tedy zpravidla ještě následující 2 měsíce od odeslání výpovědi. Kromě platby pojistného mohou některé pojišťovny vyžadovat i poplatek za předčasné ukončení smlouvy.

Mimořádná splátka u hypotéky

Věděli jste, že máte možnost každých 12 měsíců splatit až 25 % hypotečního úvěru bez poplatku? Tento nárok máte přímo ze zákona!

Náraz do svodidel

Když narazíte vozidlem do svodidel, tak byste neměli v žádném případě odjíždět od nehody. Nárazem do svodidel totiž způsobíte škodu třetí osobě, a tu je nutné vždy ohlásit Policii ČR. Jinak riskujete pokutu.

Ručení za hypotéku nemovitostí

Vždy zkontrolujte v katastru nemovitostí nemovitost určenou k zajištění hypotečního úvěru. Nevázne na ni jiná zástava? Jedná se objekt určený k bydlení? Není zatížená věcným břemenem?

Žhavé novinky ze světa pojištění

ibnlnor

Užitečný adresář pojišťoven

  pojistovny banner web

Naši partneři